Per-Eric Edlund

Jag heter Per-Eric Edlund och arbetar för närvarande som försörjningschef på Ledningskontoret, Region Gotland.

Jag är 60 år, gift med Caroline som är tandläkare. Vi har två barn tillsammans, Christoffer som är tandläkare och Andreas som är pilot på SAS.

Jag är legitimerad tandläkare och utexaminerades från karolinska institutet i Stockholm 1982. Jag har arbetat i olika ledningsbefattningar med hälso och sjukvård inklusive tandvård under många år men på eget initiativ växlade jag karriär år 2002 och har sedan dess huvudsakligen arbetat med samhällsbyggnadsperspektiv i olika ledande befattningar.

Jag har en mångårig erfarenhet av ledarskap som förvaltningschef för miljö och hälsoskyddskontor, tf förvaltningschef stadsarkitektkontor, planeringschef (fysisk planering) samt olika chefsbefattningar inom Gotlands kommuns hälso och sjukvårdsförvaltning. 

Min bakgrund från varierande områden och möten med olika kulturer har gett mig bred kunskap för att t.ex. hantera förändringar och vara lyhörd. Jag uppskattar att arbeta i ett dynamiskt och resultatorienterad organisation. 

Min ledarstil är tydlig och jag lägger mycket stor vikt vid att inspirera omgivningen, tillvarata och ge medarbetare och organisation tillfällen att utvecklas och glädjas för att uppnå organisationens mål och utveckla kompetens i takt med de nya krav som ställs i arbetet och omvärldens förändring.

Jag är engagerad i det jag gör inklusive i mitt ledarskap och jag har alltid hittat utvecklingsmöjligheter i de ledande befattningar jag haft som förvaltningschef för miljö och hälsoskyddskontor, stadsarkitektkontor, planeringschef samt chefbefattningar inom hälso och sjukvårdsförvaltningen.